Bijstand bij verhoor

Voor bijstand tijdens een verhoor door de Rijksrecherche of het VIK hanteer ik op verzoek een vaste prijs. Dit geeft helderheid voor de klant. Voor dit vaste bedrag bied ik niet alleen bijstand bij een verhoor (met voor- en nagesprek), maar verzorg ik ook de communicatie met de Rijksrecherche, het OM en de eenheid tot aan de vervolgingsbeslissing van het OM. Ook reistijd en reiskosten zijn hierbij inbegrepen. U kunt bij mij informeren naar het tarief.    

De subsidieregeling

Voor de vraag wat een advocaat u kost is in de eerste plaats van belang of u gebruik kunt maken van de subsidieregeling voor advocaatkosten van de overheid. Is dit niet het geval, dan geldt in beginsel een uurtarief.

Afhankelijk van uw inkomen en leefsituatie (gehuwd/samenwonend of alleenstaand), komt u in aanmerking voor deze subsidie, met andere woorden een toevoeging. De overheid vergoedt een deel van de advocaatkosten. U betaalt altijd zelf een eigen bijdrage. De hoogte wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand. Ik bekijk samen met u de mogelijkheden om een toevoeging aan te vragen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Uurtarief 

Wanneer u geen recht heeft op een toevoeging, betaalt u een tarief van € 175,00 per uur exclusief BTW. In bijzondere situaties kan dit tarief worden gematigd. Ook is het bespreekbaar een vast bedrag vast te stellen voor de behandeling van een zaak.

Een adviesgesprek

Een oriënterend gesprek van een half uur is kosteloos en zonder verplichtingen. Loopt dit gesprek uit op een adviesgesprek van in totaal een uur, dan wordt € 100,00 in rekening gebracht.

Advocaat in politiezaken

een advocaat speciaal voor politiefunctionarissen

Het vak van politieambtenaar is bijzonder. De rechtspositie van politieambtenaar is ook bijzonder. U heeft grote vrijheid van handelen. Maar het kan gebeuren dat uw handelen – privé of in functie - onder een vergrootglas wordt gelegd. Daarin bent u kwetsbaar. Maak uw positie dan sterker met de hulp van een gespecialiseerde advocaat.