Op 7 april 2020 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de reikwijdte van de strafbepaling van art. 272 Sr ‘schenden ambtsgeheim’. In deze zaak heb ik een cassatiemiddel ingesteld, waarna de HR het arrest van het Hof heeft gecasseerd.

Het OM gebruikt sinds deze zaak steeds de ruime uitleg van art. 272 Sr en vervolgt agenten ook wanneer zij vertrouwelijke informatie alleen hebben geraadpleegd, zonder deze te delen met een derde. De HR vindt dat deze toepassing buiten het bereik van de delictsomschrijving ligt. De HR: 2.5 “Uit de wetsgeschiedenis volgt dat het ‘schenden’ van een geheim in de zin van artikel 272 Sr moet worden uitgelegd als het verstrekken van geheime gegevens aan een ander die tot kennisneming daarvan onbevoegd is. Gelet hierop geeft het oordeel van het hof dat de verdachte zijn ambtsgeheim heeft geschonden door geheime gegevens voor zichzelf te ontsluiten, blijk van een onjuiste rechtsopvatting. 2.6 Het cassatiemiddel is terecht voorgesteld.” In mijn pleitnotitie bij het Hof had ik de 'methode van het materieel strafrecht' van Klaas Rozemond (VU) toegepast. Deze is heel nuttig gebleken. Ik ben tevreden!

Lees hier de volledige uitspraak

Advocaat in politiezaken

een advocaat speciaal voor politiefunctionarissen

Het vak van politieambtenaar is bijzonder. De rechtspositie van politieambtenaar is ook bijzonder. U heeft grote vrijheid van handelen. Maar het kan gebeuren dat uw handelen – privé of in functie - onder een vergrootglas wordt gelegd. Daarin bent u kwetsbaar. Maak uw positie dan sterker met de hulp van een gespecialiseerde advocaat.