Voor een politieambtenaar is het een extra indringende ervaring wanneer hij wordt aangemerkt als verdachte. Het is de wereld op zijn kop. Hij zit immers altijd aan de andere kant van de tafel! Bovendien doet vrijwel direct de vraag zich voor of de politieman/-vrouw nog wel politiewerk kan blijven doen tijdens het onderzoek. En natuurlijk of uw baan behouden blijft. Dit alles maakt een strafrechtelijk onderzoek een uiterst stressvolle situatie.

In sommige situaties wordt het strafrechtelijk onderzoek opgedragen aan de Rijksrecherche. Regelgeving schrijft voor dat de Rijksrecherche strafrechtelijk onderzoek doet wanneer een politieambtenaar van zijn vuurwapen gebruik heeft gemaakt met letstel of de dood tot gevolg, wanneer er sprake is van overlijden van een ingeslotene, wanneer er een verdenking is van schending ambtsgeheim of van omkoping. De Rijksrecherche is onafhankelijk van de politie. Bij het uitvoeren van het strafrechtelijk onderzoek staat de Rijksrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie. Tijdens het verhoor kunt u zich laten bijstaan door een advocaat, of dit nu plaatsvindt bij het VIK is of bij de Rijksrecherche. Het is van groot belang dat het verhoor goed verloopt. Bijstand door een gespecialiseerde advocaat is daarvoor onmisbaar.  

Advocaat in politiezaken

een advocaat speciaal voor politiefunctionarissen

Het vak van politieambtenaar is bijzonder. De rechtspositie van politieambtenaar is ook bijzonder. U heeft grote vrijheid van handelen. Maar het kan gebeuren dat uw handelen – privé of in functie - onder een vergrootglas wordt gelegd. Daarin bent u kwetsbaar. Maak uw positie dan sterker met de hulp van een gespecialiseerde advocaat.