u heeft een voornemen tot strafontslag ontvangen

Het bevoegd gezag stelt u in de gelegenheid zich te verantwoorden. U beschikt in deze fase over het onderzoeksdossier. In het voornemen worden bepaalde feiten belicht en daar de consequenties uit getrokken. Het bevoegd gezag zal stellen dat er sprake is van plichtsverzuim. Hiervoor moet echter wel bewijs zijn en dit bewijs moet te vinden zijn in het dossier. Het is aan u en uw advocaat om het aanwezige bewijs kritisch te bekijken en een ander beeld van uzelf te schetsen door ontlastende of verzachtende omstandigheden aan te dragen. In een verantwoordingsgesprek kunt u uw standpunt toelichten. Ook daarbij is het advies u te laten bijstaan door een advocaat of een belangenbehartiger van de bond.

u heeft een voornemen tot het opleggen van een andere disciplinaire sanctie ontvangen

Het is misschien een opluchting dat het plichtsverzuim geen reden is tot onvoorwaardelijk ontslag. Toch is er geen reden om de ernst van een andere sanctie te onderschatten. Het is moeilijk nu al de gevolgen op lange termijn te overzien. Niet ondenkbaar is dat deze mildere sanctie later als een boemerang terug komt. Mocht er in de toekomst – dit kan jaren later zijn – nogmaals een verdenking van plichtsverzuim rijzen, dan speelt de eerder opgelegde sanctie wel degelijk een strafverzwarende rol. Het advies is ook verweer te voeren tegen andere sancties dan onvoorwaardelijk ontslag.

Advocaat in politiezaken

een advocaat speciaal voor politiefunctionarissen

Het vak van politieambtenaar is bijzonder. De rechtspositie van politieambtenaar is ook bijzonder. U heeft grote vrijheid van handelen. Maar het kan gebeuren dat uw handelen – privé of in functie - onder een vergrootglas wordt gelegd. Daarin bent u kwetsbaar. Maak uw positie dan sterker met de hulp van een gespecialiseerde advocaat.