De Rijksrecherche stelt een onderzoek in wanneer u gebruik heeft gemaakt van uw vuurwapen met letsel of de dood tot gevolg. De Aanwijzing handelwijze geweldsaanwending (politie)ambtenaar bepaalt dat u in beginsel als getuige wordt gehoord, omdat er wordt uitgegaan van de rechtmatigheid van uw optreden. Dit klinkt natuurlijk mooi. Maar dit hoeft niet te betekenen dat het OM geen vervolging zal instellen. Gaandeweg het onderzoek kan uw positie veranderen in die van verdachte. Ook nadat het OM heeft besloten u niet te vervolgen, kan het Gerechtshof het OM daartoe alsnog de opdracht geven krijgen via een zogeheten artikel 12 Sv-procedure. Deze kan aanhangig worden gemaakt door (de nabestaanden van) het slachtoffer. Het is dus in alle gevallen van groot belang dat u juridisch advies inwint voordat u een verklaring aflegt over uw handelen en u tijdens het verhoor laat bijstaan door een advocaat. 

De eerder genoemde Aanwijzing bepaalt ook dat de RR ernaar streeft u zo snel mogelijk na het voorval te horen, binnen 24 uur. Samen met uw advocaat bespreekt u of dit ook in uw belang is. Het kan zijn dat het voor u belangrijk is om eerst in alle rust de situatie te overdenken, los te komen van de eerste emoties of eerst te rusten na een enerverende dienst.

Inmiddels is het wetsvoorstel Geweldsaanwending Opsporingsambtenaar de Tweede en de Eerste Kamer gepasseerd. De datum van inwerkingtreding van de wet is nog niet bekend. In deze wet worden de bepalingen uit de Aanwijzing vastgelegd. De wet behelst ook een nieuw 'politiedelict'. Voor een beschouwing op deze wetL zie de publicatielijst op deze website.

Ik sta vermeld op de lijst van de Nationele Politie met advocaten die gespecialiseerd zijn op het gebied van politie en geweldgebruik.

Advocaat in politiezaken

een advocaat speciaal voor politiefunctionarissen

Het vak van politieambtenaar is bijzonder. De rechtspositie van politieambtenaar is ook bijzonder. U heeft grote vrijheid van handelen. Maar het kan gebeuren dat uw handelen – privé of in functie - onder een vergrootglas wordt gelegd. Daarin bent u kwetsbaar. Maak uw positie dan sterker met de hulp van een gespecialiseerde advocaat.