Dat u onderwerp bent van een intern onderzoek is een ingrijpende ervaring. De organisatie waarvoor u (vele) jaren heeft gewerkt, lijkt zich tegen u te keren. U ervaart wantrouwen vanuit de organisatie. Dit is emotioneel gezien een zeer belastende situatie. Daarnaast bevindt u zich juridisch gezien in een ingewikkelde positie. Een intern onderzoek vindt plaats in opdracht van de districts- of eenheidsleiding. Het wordt doorgaans uitgevoerd door onderzoekers van het bureau VIK (veiligheid, integriteit en klachten). Als ambtenaar bent u verplicht tegenover het bevoegd gezag openheid van zaken te geven over de wijze waarop u uw functie hebt uitgeoefend, maar ook over kwesties die uw integriteit en betrouwbaarheid raken. Tegelijkertijd hoeft u zichzelf in strafrechtelijke zin niet te beschuldigen. Een intern onderzoek kan leiden tot de conclusie dat u plichtsverzuim heeft gepleegd (overigens leidt ‘slechts’ tweederde van de interne onderzoeken tot deze conclusie). Plichtsverzuim kan reden zijn voor het opleggen van een disciplinaire sanctie, met als uiterste consequentie de sanctie van ontslag. Wat en hoe u verklaart in het interne onderzoek is dus wel degelijk van groot belang. Daarom adviseer ik u om voorafgaande aan het verhoor contact op te nemen met een deskundig advocaat of een belangenbehartiger van de bond.

Advocaat in politiezaken

een advocaat speciaal voor politiefunctionarissen

Het vak van politieambtenaar is bijzonder. De rechtspositie van politieambtenaar is ook bijzonder. U heeft grote vrijheid van handelen. Maar het kan gebeuren dat uw handelen – privé of in functie - onder een vergrootglas wordt gelegd. Daarin bent u kwetsbaar. Maak uw positie dan sterker met de hulp van een gespecialiseerde advocaat.