Aan politiemensen worden hoge integriteitseisen gesteld. Ook hoe zij zich gedragen in privétijd is van belang. Het plegen van een strafbaar feit in privétijd wordt over het algemeen beschouwd als plichtsverzuim. Het is noodzakelijk te bekijken welke consequenties een strafrechtelijk onderzoek kan hebben voor uw functie – en welke niet. Zolang uw schuld niet is vastgesteld, dient u per slot van rekening voor onschuldig te worden gehouden. Als strafrechtadvocaat (lid van de specialistenvereniging NVSA) kan ik u bijstaan tijdens het strafrechtelijk onderzoek. Maar ook zal ik u adviseren over uw communicatie met uw leidinggevende, of desgewenst zelf contact leggen met de politieorganisatie.

Advocaat in politiezaken

een advocaat speciaal voor politiefunctionarissen

Het vak van politieambtenaar is bijzonder. De rechtspositie van politieambtenaar is ook bijzonder. U heeft grote vrijheid van handelen. Maar het kan gebeuren dat uw handelen – privé of in functie - onder een vergrootglas wordt gelegd. Daarin bent u kwetsbaar. Maak uw positie dan sterker met de hulp van een gespecialiseerde advocaat.